Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ: New York – Philadelphia – Washington D.C – Los Angeles – Las Vegas – Grand Canyon – San Diego

87,900,000

  • Hàng không: China Airlines
  • Hành trình: 10 ngày 9 đêm
  • khách sạn: 3 sao
.
.
.
.